Aug 24, 2012

Văn Phòng Ban Nội chính Trung Ương...

Thông báo báo chí số 2: (số 1 nó đây)
Hà Nội ngày 24 - 08- 2012

1/ Thể hiện quyết tâm cao độ của TBT và CT Nước trong việc diệt sâu, nhổ cỏ làm trong sạch Đảng, làm lành mạnh nền Kinh tế cũng như mọi lĩnh vực khác trong đời sống, xã hội, chính trị của Đất nước,  TCCS - dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ CA đứng đầu là đồng chí Thượng Tướng Trần Đại Quang đã ra quân kịp thời, hiệu quả, bắt giam Nguyễn Đức Kiên (còn gọi là "Kiên bạc"), một tội phạm nguy hiểm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Đó là phát súng mở màn thể hiện ý chí chính trị của Đảng, đứng đầu là đ/c TBT. 
Khi đưa tin v/v này, đại đa số báo chí, blog của Nhân dân anh hùng nói rằng việc này nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TBT và CT Nước, còn VTV và báo chí chính thống thì đưa tin: TTg chỉ đạo trực tiếp, việc này đã làm cho đồng bào chiến sĩ hoang mang. 
Vì vậy VP Ban NCTW thấy phải làm rõ để mọi người thấy: Ai cũng chỉ đạo cả, vấn đề là ai thực hiện mà thôi.
2/ Nhiều lão thành cách mạng, nhiều Đảng viên, nhiều người dân - với tấm lòng sâu nặng với Đảng - đang băn khoăn tự hỏi: Đây là quyết tâm rõ rệt, ý chí kiên định của Đảng hay chỉ là bốc đồng nhất thời, tệ hơn nữa là đấu đá nội bộ? 
Xin trả lời để nhân dân yên tâm: Quyết tâm này của Đảng đã có từ 25 năm trước và đến ngày nay nó vẫn cứ là ...quyết tâm. 
Không có chuyện Vua Lê Chúa Trịnh ở đây, đó là luận điệu thù địch, chỉ có Đảng-Nhà Nước và Chính phủ. 
Vai trò của nhưng tổ chức này đc quy định trong Hiến Pháp, cụ thể:
- Đảng lo sản xuất nghị quyết
- Nhà nước lo tặng huân chương
- Chính phủ xơi tuốt làm tuốt.
3/ Một số hỏi: Ban Chỉ đạo PCTN bây giờ do ai đứng đầu: TTg như trước hay do BCT và TBT chủ trì?
Xin nói để nhân dân yên tâm: Cả TBT lẫn CT Nước và TTg đồng chủ trì, như vậy vừa thể hiện sự thống nhất giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền vừa khó quy trách nhiệm cho ai nếu chuyện này - cuối cùng - là Cứt Gà Sáp. 
4/  Đây có thể là thông báo cuối cùng của VP Ban NC TW vì nó có thể sẽ đc chuyển sang bên Chính phủ với tên mới là: Ban Nội Chính Thượng Ương.

Trưởng Ban: Cả Trọng
Phó Ban: Tư Sang
Ủy viên hành động: Phùng Thanh Quang, Trần Đại Quang
Quan sát viên: Nguyễn Sinh Hùng
Đã ký
Mafiovi chép tay gần như nguyên văn từ nguyên văn

1 comment:

  1. Rứa à, rứa à! làm lão théc méc đau cái điền

    ReplyDelete

Cho Tổ Quốc của con một chỗ dưới Mặt Trời